เทคโนโลยีการแพทย์ จากต่างประเทศ ที่นำมาประยุกต์ใช้ 2

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในยุคปัจจุบันก้าวล้ำไปมาก จนสามารถช่วยยืดชีวิตคนได้นับร้อยนับพัน หรือทำให้หายจากโรคร้ายต่าง ๆ โดยมีผลการวิจัย และปฏิบัติการรวมถึงการอัฟเกรด เทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เป็นประจำ จนทำให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ